• 10 Χρόνια Εγγύηση - Ποιότητα μηχανοκίνητου αθλητισμού

Επικοινωνία

L CITY Automotive GmbH
Radlkoferstrasse 2,
DE 81373 Μόναχο

info@lcitycars.com

or

SIN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΔ

Οδός Golash 3,

BG 1111 Σόφια

office@sincars.de

 

Νομικές πληροφορίες

ΦΠΑ: ΔΕ 814951414
Εκπρόσωπος: Rosen Daskalov
Πρωτοδικείο: Amtsgerichts München
Αριθμός μητρώου: HRB 168563

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο σύμφωνα με την § 55 II RStV: Rosen Daskalov

or

ΦΠΑ: BG 205148318
Εκπρόσωπος: Rosen Daskalov

Αποποίηση Eυθυνών

Ευθύνη για το περιεχόμενο

Ως πάροχος υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθ. 7, Παρ. 1 του Γερμανικού Νόμου περί Τηλεμέσων (TMG) είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό μας σε αυτόν τον ιστότοπο σύμφωνα με τη γενική νομοθεσία. Σύμφωνα με τις τέχνες. 8 έως 10 του TMG, ως πάροχος υπηρεσιών, ωστόσο, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε μεταφερόμενες ή αποθηκευμένες πληροφορίες τρίτων ή να αναζητούμε περιστάσεις που ενδέχεται να υποδηλώνουν παράνομη δραστηριότητα. Οι υποχρεώσεις κατάργησης ή αποκλεισμού της χρήσης πληροφοριών βάσει της γενικής νομοθεσίας παραμένουν ανεπηρέαστες από αυτό. Ωστόσο, η ευθύνη για αυτό το σκοπό μπορεί να θεωρηθεί μόνο από τη στιγμή που λάβουμε γνώση μιας συγκεκριμένης νομικής παράβασης. Εάν αντιληφθούμε αντίστοιχες νομικές παραβιάσεις, θα αφαιρέσουμε αυτά τα περιεχόμενα χωρίς καθυστέρηση.

Ευθύνη για συνδέσμους

Ο ιστότοπός μας διαθέτει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων στο περιεχόμενο των οποίων δεν έχουμε καμία επιρροή. Επομένως, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για αυτά τα περιεχόμενα τρίτων. Ο αντίστοιχος πάροχος ή χειριστής του ιστότοπου είναι πάντα υπεύθυνος για τα περιεχόμενα των συνδεδεμένων τοποθεσιών. Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι ελέγχθηκαν για πιθανές νομικές παραβιάσεις κατά τη στιγμή της σύνδεσης. Κανένα παράνομο περιεχόμενο δεν ήταν αναγνωρίσιμο κατά τη στιγμή της σύνδεσης. Ωστόσο, είναι παράλογη η μόνιμη παρακολούθηση του περιεχομένου των συνδεδεμένων ιστότοπων χωρίς συγκεκριμένη ένδειξη νομικής παραβίασης. Εάν αντιληφθούμε νομικές παραβιάσεις, θα αφαιρέσουμε αυτούς τους συνδέσμους χωρίς καθυστέρηση.

Copyright

Τα περιεχόμενα και τα έργα σε αυτόν τον ιστότοπο που δημιουργούνται από τους χειριστές του ιστότοπου υπόκεινται στη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η αναπαραγωγή, η επιμέλεια, η διάδοση και κάθε είδους χρήση απαιτούν τη γραπτή έγκριση του εκάστοτε δημιουργού ή δημιουργού, εκτός εάν το ίδιο επιτρέπεται κατ' εξαίρεση βάσει του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων χωρίς τη ρητή έγκριση. Οι λήψεις και τα αντίγραφα αυτού του ιστότοπου επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση. Εάν τα περιεχόμενα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν έχουν δημιουργηθεί από τον χειριστή, θα τηρούνται τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Τα περιεχόμενα τρίτων θα επισημαίνονται για το σκοπό αυτό. Ενημερώστε μας εάν αντιληφθείτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων παρά το γεγονός αυτό. Εάν αντιληφθούμε νομικές παραβιάσεις, θα αφαιρέσουμε το περιεχόμενο αυτό αμέσως.

Εμπορικά σήματα

Όλα τα κείμενα, οι εικόνες και τα άλλα έργα – εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά – υπόκεινται στα πνευματικά δικαιώματα της L CITY Automotive GmbH. Οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, αποθήκευση, μετάδοση, μετάδοση και αναπαραγωγή ή μεταφορά του περιεχομένου απαγορεύεται ρητά, χωρίς τη γραπτή άδεια της L CITY Automotive GmbH. Το L CITY είναι σήμα κατατεθέν της L CITY Automotive GmbH. Οποιαδήποτε χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων πέρα ​​από έναν καθαρά ιδιωτικό σκοπό απαγορεύεται ρητά χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της L CITY Automotive GmbH.

Συμβουλευτική για το προϊόν

Όλες οι λεπτομέρειες που παρέχονται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της L CITY Automotive είναι προκαταρκτικές. Οι πληροφορίες σχετικά με το όχημα βασίζονται στην τρέχουσα ανάπτυξη, σχεδιασμό και τεχνολογία του πρωτοτύπου L CITY τη στιγμή της δημοσίευσης αυτού του εγγράφου. Τα σφάλματα επιφυλάσσονται ρητά. Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες που περιγράφονται εδώ υπόκεινται σε αλλαγές ως μέρος της συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων μας. Η L CITY Automotive δεν φέρει καμία ευθύνη για λάθη, ανακριβείς πληροφορίες ή/και πληρότητα.

 

en English
X