• 10 Χρόνια Εγγύηση - Ποιότητα μηχανοκίνητου αθλητισμού

Αντιπροσωπείες

Αναζητούμε να επεκτείνουμε το δίκτυο αντιπροσώπων μας με μέρη που έχουν ήδη εμπειρία στην κατασκευή αυτοκινήτων.

Τα ακόλουθα σημεία πρέπει να υιοθετηθούν ως όροι και προϋποθέσεις προκειμένου μια οντότητα να γίνει αντιπρόσωπος της L City. Αυτά, αλλά όχι μόνο, είναι υποχρεωτικά να εκπληρωθούν.

  • Κατέχετε τουλάχιστον 1 επίδειξη και 1 δοκιμαστικό όχημα L City.
  • Ο ετήσιος στόχος πωλήσεων πρέπει να επιτευχθεί.
  • Η χρήση του ονόματος και της επωνυμίας L City επιτρέπεται μόνο με επίσημη άδεια του κατόχου και παραμένει ιδιοκτησία του κατόχου.
  • Τήρηση κώδικα δεοντολογίας και κανονικής επιχειρηματικής συνεργασίας/επικοινωνίας

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από αυτά τα σημεία, αλλά όχι μόνο μπορεί να οδηγήσει σε μονομερή λύση της σύμβασης από τον Κατασκευαστή.

en English
X