• 10 години гаранция - качество от моторните спортове

Контакти

L CITY Automotive GmbH
Радлкоферщрасе 2,
DE 81373 Мюнхен

info@lcitycars.com

or

СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД

ул. Голаш 3,

BG 1111 София

office@sincars.de

 

Правна информация

ДДС: DE 814951414
Представлявана от: Росен Даскалов
Съд по вписванията: Amtsgerichts München
Регистрационен номер: HRB 168563

Отговорник за съдържанието съгласно § 55 II RStV: Росен Даскалов

or

ДДС: BG 205148318
Представлявана от: Росен Даскалов

Отказ от отговорност

Отговорност за съдържанието

Като доставчик на услуги, съгласно чл. 7, ал. 1 от немския закон за телемедиите (TMG) ние носим отговорност за собственото си съдържание на този сайт съгласно общото законодателство. Според чл. 8 до 10 от TMG, като доставчик на услуги, ние обаче не сме задължени да наблюдаваме прехвърлената или съхранявана информация от трети страни или да търсим обстоятелства, които биха могли да предполагат незаконна дейност. Задълженията за премахване или блокиране на използването на информация съгласно общото законодателство остават незасегнати от това. Въпреки това, отговорност в този смисъл може да се поеме само от момента, в който разберем за конкретно законово нарушение. Ако разберем за съответните законови нарушения, незабавно ще премахнем това съдържание.

Отговорност за връзки

Нашият сайт съдържа връзки към външни уебсайтове на трети страни, върху чието съдържание нямаме влияние. Следователно не можем да поемем никаква отговорност за това съдържание на трети страни. Съответният доставчик или оператор на сайт винаги носи отговорност за съдържанието на свързаните сайтове. Свързаните сайтове бяха проверени за възможни законови нарушения в момента на свързването. Към момента на свързването не се разпознаваше незаконно съдържание. Въпреки това е неразумно постоянно да се следи съдържанието на свързаните сайтове без конкретни индикации за законово нарушение. Ако разберем за законови нарушения, незабавно ще премахнем тези връзки.

Авторско право

Съдържанието и продуктите на този сайт, създадени от операторите на сайта, са предмет на немското законодателство за авторското право. Възпроизвеждането, редактирането, разпространението и всякакъв вид използване изискват писменото одобрение на съответния автор или създател, освен ако същото не е разрешено по изключение от закона за авторското право без такова изрично одобрение. Изтегляния и копия на този сайт са разрешени само за лична, некомерсиална употреба. Ако съдържанието на този сайт не е създадено от оператора, авторските права на трети страни се спазват. Съдържанието на трети страни ще бъде маркирано за тази цел. Моля, уведомете ни, ако разберете за нарушение на авторски права въпреки това. Ако разберем за законови нарушения, незабавно ще премахнем такова съдържание.

Авторски права и търговски марки

Всички текстове, снимки и други произведения са – освен ако не е посочено друго – предмет на авторските права на L CITY Automotive GmbH. Всяко дублиране, разпространение, съхранение, предаване, излъчване и възпроизвеждане или прехвърляне на съдържанието е изрично забранено без писменото разрешение на L CITY Automotive GmbH. L CITY е регистрирана търговска марка на L CITY Automotive GmbH. Всяко използване на тези търговски марки извън чисто лична цел е изрично забранено без изричното писмено съгласие на L CITY Automotive GmbH.

Продуктов съвет

Всички предоставени подробности за продуктите и услугите на L CITY Automotive са предварителни. Информацията за превозното средство се основава на текущото развитие, планиране и технология на прототипа L CITY към момента на публикуване на този документ. Грешките са изрично запазени. Продуктите и/или услугите, описани тук, подлежат на промяна като част от текущото развитие на нашите продукти. L CITY Automotive не поема отговорност за грешки, неточна информация и/или пълнота.

 

en English
X