• 10 години гаранция - качество от моторните спортове

Автокъщи

Търсим да разширим нашата дилърска мрежа с лица, които вече имат опит в автомобилното производство.

Следните точки трябва да бъдат приети като правила и условия, за да може дадено предприятие да стане L City дилър. Те, но не само, са задължителни за изпълнение.

  • Притежавайте поне 1 демо и 1 тестово L City превозно средство.
  • Годишната цел за продажби трябва да бъде постигната.
  • Използването на името и марката на L City е разрешено само с официално разрешение от притежателя и остава собственост на притежателя.
  • Спазване на етичен кодекс и нормално бизнес сътрудничество/комуникация

Неизпълнението на някоя от тези точки, но не само, може да доведе до едностранно прекратяване на договор от производителя.

en English
X